Dr Mz

  • lluniau

Mae Dr Mz yn gwmni elusennol ac yn fwy penodol mae'n ganolfan ieuenctid llawn amser sy'n cael ei rhedeg gan Brosiect Ieuenctid Caerfyrddin.  Mae'r grŵp yn cynnig amgylchedd diogel a chyfforddus i bobl ifanc allu cyfarfod a datblygu ystod o sgiliau, diddordebau a galluoedd.  Maent hefyd yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli ac yn cymryd rhan mewn rhai gweithgareddau cyffrous fel arfordira, gwneud gwisgoedd a gwibgartio yn ogystal ag ymgymryd ag amrywiaeth o brosiectau megis prosiectau coginio a phrosiectau garddio. 

Gwefan Dr Mz