Myddfai Ltd

  • lluniau

Mae Myddfai Trading Company Ltd yn fenter gymdeithasol sy'n gwerthu anrhegion a nwyddau ymolchi moethus gyda chydwybod gymdeithasol.  Yn Myddfai Trading Company, y nod yw darparu cyfleoedd i oedolion agored i niwed o'r gymuned leol, megis profiad gwaith.  Ceir hefyd Neuadd Gymunedol a Chanolfan Ymwelwyr Myddfai sydd â chaffi a siop glyd gydag anrhegion unigryw.

Gwefan Myddfai Ltd