Arwyddion hawliau tramwy cyhoeddus

Y gwahaniaeth rhwng llwybrau troed, llwybrau ceffylau a chilffyrdd