Fy un agosaf - Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Diweddarwyd y dudalen ar: 23/09/2021

Y datganiad a'r map diffiniol yw ein cofnod cyfreithiol o'r hawliau tramwy cyhoeddus yn Sir Gaerfyrddin. Mae'n dangos y llwybrau troed cyhoeddus, y llwybrau ceffylau a rhai o'r hawliau tramwy i gerbydau. Mae'n dystiolaeth bendant o fodolaeth yr hawliau tramwy a ddangosir arno. Dim ond drwy orchymyn cyfreithiol y gellir newid y datganiad a'r map diffiniol. Bydd unrhyw gynigion i newid hawl tramwy a ddangosir ar y map diffiniol yn cael eu hysbysebu er mwyn i bawb gael cyfle i gymryd rhan a rhoi sylwadau ar y cynnig.

Mae’n bosibl fod Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn Sir Gaerfyrddin nad ydynt wedi cael eu cofrestru ac felly ni chânt eu dangos ar y datganiad na'r map diffiniol. Mae prosesau'n bodoli er mwyn cofrestru'r llwybrau hyn yn gyfreithiol. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, cysylltwch â'r swyddfa Hawliau Tramwy. Mae modd gweld y Map Diffiniol yn Swyddfa'r Parc Coetir y Mynydd Mawr.

Nodwch NAD y Map Diffiniol (h.y. y cofnod cyfreithiol) yw'r map ar y dudalen hon a'i fod at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Gallai gynnwys gwallau. Os oes angen gwybodaeth fanwl arnoch am lwybr penodol, dylech wneud apwyntiad i weld y Map Diffiniol.