Archifau & Hanes Teulu

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/03/2018

Mae gennym wasanaeth hanes teuluol cynhwysfawr yn Llyfrgelloedd Caerfyrddin a Llanelli. Gydag archifo digidol a thechnoleg, mae'r wybodaeth nawr yn haws cael gafael. Gall ymchwilwyr bori lawr o gasgliadau , dogfennau a chael mynediad am ddim i’r ddau wefan Ancestry a Findmypast.co.uk.

Mae Llyfrgell Caerfyrddin, Llanelli a Rhydaman ar agor chwe diwrnod yr wythnos, ac yn cynnig Ystafell TG ynghyd â'r adran ymchwil i helpu a chynorthwyo gydag ymchwil hanes teulu. Apwyntiadau un i un gyda staff y llyfrgell ac archif ar gael ar ddydd Mercher yn Llanelli, dydd Iau yng Nghaerfyrddin a dydd Gwener yn Rhydaman ar gyfer y rhai sydd ag anghenion neu chwiliadau mwy penodol.

Yn ystod y sesiynau hyn, byddwch yn cael eich cyfeirio at y casgliadau a gwasanaethau perthnasol sydd a'r Llyfrgelloedd ac Archifau Sir Gaerfyrddin i'w gynnig. Bydd cymorth yn cael ei gynnig i gyrchu gwybodaeth ar wefannau Achyddol yn ogystal â bod yn gallu gweld casgliadau cysylltiedig eraill fel mapiau, papurau newydd, Casgliadau Lleol a chronfeydd data eraill.