Casgliadau archif

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/05/2019

Mae ein casgliadau archif nawr ar gael yn Archifau Morgannwg (Caerdydd) ac Archifau Richard Burton ym Mhrifysgol Abertawe. Os hoffech weld p'un ai yw'r cofnodion yr ydych yn dymuno eu gweld ymhlith y rhai sy'n cael eu rhestru yma, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch Wasanaeth Archifau Sir Gaerfyrddin ar 01267 228232 neu anfonwch e-bost at archives@sirgar.gov.uk.

Archifau Morgannwg

Mae'r casgliadau isod bellach wedi cael eu glanhau ac maent i'w gweld yn Archifau Morgannwg, Caerdydd*. Gellir cael golwg ar gatalogau'r casgliadau hyn yn Archifau Morgannwg. Ewch i wefan Archifau Morgannwg am fanylion pellach ynghylch lleoliad, oriau agor a threfniadau mynediad.

*Nodwch: Nad yw'r holl fapiau sy'n gysylltiedig â'r casgliadau hyn ar gael ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni cyn teithio i Gaerdydd.

 • Adroddiadau Comisiwn Ffiniau yr Awdurdod Lleol
 • Y Bwrdd Masnach
 • Mapiau dosbarthiadau'r Cyfrifiad
 • Cyfrifon y Comisiwn Elusennau
 • Cynlluniau pyllau glo
 • Papurau cwest y crwner a mapiau ardal
 • Ffurflenni Prisio 37 1910
 • Apwyntiadau'r Uchel Siryf
 • Pwyllgor Ymgynghorol yr Ynadon
 • Bwrdd Glo Cenedlaethol
 • Y Sesiynau Bach
 • Llys(oedd) Chwarter
 • Gwasanaeth Tiriogaethol Cynorthwyol
 • Deddfau Lleol ynghylch y Degwm neu Gau Tiroedd
 • Bwrdd Iechyd Cymru
 • Adroddiadau'r Llywodraeth
 • Cofnodion Ysbytai
 • Cwmnïau Tyrpeg
 • Cofrestrau Llongau Caerfyrddin a Llanelli a Chytundebau Criw
 • Cynghorau Bwrdeistrefi a Dosbarthiadau
 • Cyngor Bwrdeistref a Thref Caerfyrddin
 • Corfforaeth Lacharn
 • Cyngor Sir Caerfyrddin, 1889-1974
 • Cyngor Sir Dyfed, 1974-1996
 • Cofnodion Addysg ac Ysgolion
 • Cynghorau Cymuned, 1895-
 • Barnsfield
 • Beckingsale
 • Bishop
 • Bowser
 • Cymdeithas Cofnodion Prydeinig Glyn Mills
 • Cymdeithas Cofnodion Prydeinig Mansel
 • Cymdeithas Cofnodion Prydeinig Amrywiol
 • Cymdeithas Cofnodion Prydeinig Puxley
 • Brigstocke
 • Bryn Myrddin
 • Bragdy Buckley
 • Castell Gorfod
 • Cilcennen
 • Clyngwyn
 • Coedmor
 • Cwmgwili
 • Cynghordy
 • Derwydd
 • Dunsay
 • Dinefwr
 • Francis Jones
 • Glasbrook
 • John Francis
 • Lewis o Orielton
 • Llandawg
 • Llangennech
 • Llwyn yr Onnen
 • Nevill
 • Pagan (Paynter o Sir Benfro)
 • Neuadd Pantglas
 • Panthowell
 • Plas Llansteffan
 • Protheroe Beynon
 • Cyfreithwyr a Chasgliadau Bach
 • Stepney
 • Taliaris
 • Trant
 • Cofnodion plwyf gan gynnwys cofrestrau bedyddiadau, priodasau a chladdedigaethau
 • Cofnodion enwadau anghydffurfiol
 • Cymdeithasau a Sefydliadau Sir Gaerfyrddin
 • Sgowtiaid a Geidiaid
 • Canolfan Cyngor ar Bopeth
 • Cymdeithas Hanes Teuluoedd Dyfed
 • Amgueddfa (Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Gaerfyrddin)
 • Cofnodion Busnes Sir Gaerfyrddin
 • Llythyrau Rheilffyrdd
 • Catalog WH Morris
 • Cardiau mynegai WH Morris
 • CDX (Adneuon amrywiol Sir Gaerfyrddin)
 • Trydan
 • Nwy
 • Gwleidyddiaeth
 • Undebau Llafur
 • Eisteddfod
 • Sefydliad y Merched 
 • Afonydd a physgodfeydd

Archifau Richard Burton, Prifysgol Abertawe

Mae'r casgliadau canlynol i'w gweld bellach yn Archifau Richard Burton ym Mhrifysgol Abertawe, drwy drefnu apwyntiad yn unig:

 • Casgliad Ystâd Cawdor
 • Casgliad Ystâd Aberglasne
 • Papurau Ken Etheridge

I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01792 295021 neu anfonwch e-bost at archives@swansea.ac.uk.