Hanes lleol

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/11/2017

Mae Adrannau Ymchwil yn Llyfrgelloedd Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli yn cynnig ystod eang o waith cyfeirio, yn cynnwys eitemau o ddiddordeb lleol, llyfrau Cymraeg, gwyddoniaduron a chyfeiriaduron, cyfnodolion arbenigol, papurau newydd a chylchgronau. Rydym hefyd yn dal yn ôl copïau o bapurau newydd lleol a chynnig mynediad am ddim i'r gwefannau hel achau Ancestry.com a Findmypast.

Mae gennym gasgliad mawr o lyfrau yn ymwneud â'r ardal leol, ac mae yna hefyd nifer o adnoddau sydd ar gael i gefnogi defnyddwyr mewn ymchwil gyffredinol, astudiaethau lleol a hanes teulu.

I unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes yr ardal, mae ein Casgliadau Lleol helaeth o arwyddocâd penodol. Yn ogystal â llyfrau, maent hefyd yn cynnwys eitemau heb eu cyhoeddi, fel llyfrynnau coffaol ar gyfer gwahanol grwpiau a sefydliadau, erthyglau papur newydd, ac yn y blaen.

Yn benodol, mae'r Casgliad Lleol a gynhaliwyd yn Llyfrgell Llanelli yn cynnwys dros 14,000 o eitemau, y rhan fwyaf ohonynt yn eitemau yn ymwneud â Llanelli a'r hen ardal y Fwrdeistref. Mae'n cynnwys dogfennau sy'n ymwneud ag unigolion, adeiladau, busnesau a stadau, llyfrau lloffion, llyfrau nodiadau, cofroddion, tystysgrifau ac effemera, megis tocynnau cyngerdd, posteri a rhaglenni.

Mae Casgliad Lluniau Lleol Llyfrgell Llanelli yn adnodd amhrisiadwy arall yn cynnwys dros 7,000 o ffotograffau, unwaith eto yn bennaf o hen ardal Bwrdeistref Llanelli. Mae'r delweddau yn ymdrin ag ystod o bynciau o olygfeydd stryd adeiladau, pobl, lleoedd, a digwyddiadau o'r 19eg Ganrif i’r cyfnod modern. Gall y Casgliad Lleol a'r Casgliad Lluniau lleol ei chwilio yn yr un modd ag y llyfrau trwy ein catalog llyfrgell.

Papurau newydd

Papurau newydd lleol ar gael ar ffurf copi caled ac ar ficroffilm fel a ganlyn:

Llyfrgell Rhydaman

 • Amman Valley Chronicle 1912 ymlaen

Llyfrgell Caerfyrddin

 • Carmarthen Journal 1810 (1af) at y presennol
 • Welshman 1832-1945
 • Celtic News 1923-27
 • Cymric Times 1927-1936
 • Carmarthen Times 1962-1989
 • Carmarthen Citizen 1989-1997
 • Carmarthen Herald 1997-2007
 • Amman Valley Chronicle 1913-1959
 • South Wales Guardian 1960- i gyflwyno

Llyfrgell Llanelli

 • Llanelli & County Guardian Mehefin 1863-1947
 • Llanelly Labour News Hydref 1924-Ebrill 1926
 • Llanelly Mercury Rhagfyr 1891-1960
 • Llanelli News Awst 1973-Mawrth 1979
 • Llanelli Star 1909-presennol
 • South Wales Press 1867-1934
 • Western Mail 1948-presennol

Mapiau a Chynlluniau

Mae casgliad mawr o fapiau a chynlluniau yn cael eu cynnal yn Llyfrgell Llanelli, gan gynnwys mapiau Arolwg Ordnans yn mynd yn ôl at y 1880au mewn gwahanol raddfeydd a Bwrdd Llanelli Iechyd gynlluniau o 1853.

Mae gan Lyfrgell Caerfyrddin mapiau OS o wahanol gyfnodau sy'n cwmpasu pob rhan o'r sir, yn ogystal â chynlluniau Goad.