Benthyca ac adnewyddu

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/06/2019

Gellir ymuno â'r llyfrgell am ddim ac ar ôl ichi gael eich cerdyn, gall oedolion fenthyg deunydd o'r categorïau canlynol:

Categori Faint o eitemau? Pa mor hir y gallaf eu benthyg am? Pris
Llyfrau / Llyfrau llafar Hyd at 20 Hyd at 21 diwrnod Am ddim
CDs cerddoriaeth Hyd at 20 Hyd at 21 diwrnod £1 y CD
CD Roms Hyd at 20 Hyd at 21 diwrnod Am ddim
e-lyfrau sain Hyd at 10 Hyd at 21 diwrnod Am ddim
DVDs Hyd at 5 Hyd at 7 diwrnod £2 y DVD / Set focs

Yn ogystal â llyfrau, gallwch gael mynediad at ystod eang o gerddoriaeth a ffilm sy'n addas i bob oed a chwaeth. Mae gennym gynllun cerdyn teyrngarwch ar ôl benthyg 8 CD/DVD y gallwch chi fenthyg CD/DVD am ddim. Porwch drwy ein catalog ar-lein i weld beth sydd ar gael yn eich llyfrgell leol neu galwch heibio a siarad â'n staff cyfeillgar.

Os hoffech chi gadw rhywbeth ychydig yn hirach, gellir adnewyddu unrhyw eitem os nad oes rhywun arall wedi gwneud cais amdano.  Gallwch chi wneud hyn yn y llyfrgell neu ar-lein. Fel aelod, bydd gennych fynediad i'n llyfrgelloedd symudol a'r llyfrgell ddigidol sydd â llawer o adnoddau gwych ar-lein i chi eu defnyddio.

Os ydych chi'n ymweld â'ch llyfrgell leol, mae'r staff yno i'ch helpu chi felly peidiwch â bod ofn gofyn os na allwch chi ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano neu os oes angen gwybodaeth arnoch.

archebu ac adnewyddu