Defnyddio y llyfrgell

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/11/2019

Gall unrhyw un sy'n byw, gweithio neu'n astudio yn Sir Gaerfyrddin ddod yn aelod o unrhyw un o'r llyfrgelloedd yn y sir. Cwblhewch y ffurflen aelodaeth a dangos rhywbeth sydd â'ch enw a'ch cyfeiriad arno.

Gallwch hefyd ymuno ar-lein ond bydd yn rhaid ichi gyflwyno prawf o bwy ydych chi yn eich llyfrgell leol cyn y bydd eich cyfrif yn gweithio'n iawn. Pan fyddwch chi'n gwneud hyn,

Gellir ymuno â'r llyfrgell am ddim ac ar ôl ichi gael eich cerdyn, gall oedolion fenthyg deunydd o'r categorïau canlynol:

Categori Faint o eitemau? Pa mor hir y gallaf eu benthyg am? Pris
Llyfrau / Llyfrau llafar Hyd at 20 Hyd at 21 diwrnod Am ddim
CDs cerddoriaeth Hyd at 20 Hyd at 21 diwrnod £1 y CD
CD Roms Hyd at 20 Hyd at 21 diwrnod Am ddim
e-lyfrau sain Hyd at 10 Hyd at 21 diwrnod Am ddim
DVDs Hyd at 5 Hyd at 7 diwrnod £2 y DVD / Set focs

Yn ogystal â llyfrau, gallwch gael mynediad at ystod eang o gerddoriaeth a ffilm sy'n addas i bob oed a chwaeth. Mae gennym gynllun cerdyn teyrngarwch ar ôl benthyg 8 CD/DVD y gallwch chi fenthyg CD/DVD am ddim. Porwch drwy ein catalog ar-lein i weld beth sydd ar gael yn eich llyfrgell leol neu galwch heibio a siarad â'n staff cyfeillgar.

Os hoffech chi gadw rhywbeth ychydig yn hirach, gellir adnewyddu unrhyw eitem os nad oes rhywun arall wedi gwneud cais amdano.  Gallwch chi wneud hyn yn y llyfrgell neu ar-lein. Fel aelod, bydd gennych fynediad i'n llyfrgelloedd symudol a'r llyfrgell ddigidol sydd â llawer o adnoddau gwych ar-lein i chi eu defnyddio.

Os ydych chi'n ymweld â'ch llyfrgell leol, mae'r staff yno i'ch helpu chi felly peidiwch â bod ofn gofyn os na allwch chi ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano neu os oes angen gwybodaeth arnoch.

gofynnwch am PIN a byddwch yn gallu cadw ac adnewyddu eitemau ar-lein.

Ymuno â'r llyfrgell archebu ac adnewyddu