Llyfrgell Caerfyrddin
Llyfrgell Caerfyrddin, Heol San Pedr, Caerfyrddin, SA31 1LN

 • Amserau Agor
 • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 9:00 - 19:00
Dydd Mawrth 9:00 - 18:00
Dydd Mercher 9:00 - 18:00
Dydd Iau 9:00 - 19:00
Dydd Gwener 9:00 - 18:00
Dydd Sadwrn 9:00 - 17:00
Dydd Sul Ar gau

Cyfleusterau a Gwasanaethau

 • Llyfrau cynnwys dewis eang o deitlau print bras a llyfrau llafar
 • Adnoddau Cyfeirio - casgliad hanes lleol helaeth, cyfeirlyfrau, blwyddlyfrau, cyhoeddiadau arbenigol
 • Mynediad am ddim i adnoddau Hanes Teulu megis Ancestry
 • DVDs a CDs i'w hurio
 • Cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus - mynediad am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), ac eithrio at USB
 • Mynediad i dysgu cyfrifiadurol Learndirect
 • Wi-Fi cyhoeddus am ddim
 • Argraffu a gyfleuster llungopïo
 • Sgrîn plasma
 • Toiledau cyhoeddus
 • Tri ystafelloedd digwyddiadau mawr ar gael i'w llogi fel ystafell ddigwyddiadau, ystafell arddangos neu gyfarfodydd
 • PlayStation 4 a dewis o gemau