Llyfrgell Castell Newydd Emlyn
Yn anffodus, mae Llyfrgell Castell Newydd Emlyn wedi cael ei gau dros dro, oherwydd mae’r nenfwd wedi dymchwel. Am fwy o wybodaeth ma croeso i chi gystylltu â Llyfrgell Caerfyrddin ar 01267 224824.

  • Amserau Agor
  • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher 09:30 - 18:30 (Ar gau rhwng 12:30 - 13:30)
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener 09:00 - 17:00 (Ar gau rhwng 12:30 - 13:30)
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Cyfleusterau a Gwasanaethau

  • Llyfrau & Llyfrau Llafar
  • Mynediad am ddim i adnoddau Hanes Teulu megis Ancestry
  • DVDs a CDs i'w hurio
  • Cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus - mynediad am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Achub i USB
  • Mynediad i dysgu cyfrifiadurol Learndirect
  • Wi-Fi cyhoeddus am ddim
  • Argraffu a gyfleuster llungopïo
  • Toiledau cyhoeddus