Llyfrgell Hendy-gwyn
Neuadd y Dref, Stryd y Brenin Edward, Hendy-gwyn SA34 0AA

Coronafeirws (COVID-19)

Rydym wedi penderfynu cau'r holl lyfrgelloedd a’r gwasanaeth llyfrgell deithiol, yn weithredol o 19/03/2020 hyd nes y rhoddir gwybod fel arall.

Bydd yr holl eitemau sydd gennych ar fenthyg ar hyn o bryd, yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig, yn ychwanegol ni chodir unrhyw ddirwyon yn ystod y cyfnod hwn. Cofiwch fod eich llyfrgell ar gael trwy'r dydd, bob dydd ar-lein trwy ein Llyfrgell Ddigidol.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Cyfleusterau a Gwasanaethau

  • Llyfrau & Llyfrau Llafar
  • Mynediad am ddim i adnoddau Hanes Teulu megis Ancestry
  • DVDs a CDs i'w hurio
  • Cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus - mynediad am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Achub i USB
  • Mynediad i dysgu cyfrifiadurol Learndirect
  • Wi-Fi cyhoeddus am ddim
  • Argraffu a gyfleuster llungopïo
  • Toiledau cyhoeddus