Llyfrgell Llanelli
Stryd Vaughan, Llanelli, SA15 3AS

 • Amserau Agor
 • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Benthyca ac ymchwil TG a Cherddoriaeth
Dydd Llun 9:00 - 19:00 9:00 - 18:00
Dydd Mawrth 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00
Dydd Mercher 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00
Dydd Iau 9:00 - 19:00 9:00 - 18:00
Dydd Gwener 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00
Dydd Sadwrn 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00
Dydd Sul Ar gau Ar gau

Cyfleusterau a Gwasanaethau

 • Llyfrau cynnwys dewis eang o deitlau Print Bras & Llyfrau Llafar
 • Adnoddau Cyfeirio - casgliad hanes lleol helaeth, cyfeirlyfrau, blwyddlyfrau, cyhoeddiadau arbenigol
 • Mynediad am ddim i adnoddau Hanes Teulu megis Ancestry.
 • DVDs a CDs i'w hurio
 • Cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus - Mynediad am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), cadw i USB
 • Mynediad i dysgu cyfrifiadurol Learndirect
 • Wi-Fi cyhoeddus am ddim
 • Cyfleuster argraffu a llungopïo
 • Sgrîn plasma
 • Ardal Coffi
 • Toiledau cyhoeddus a newid gyfleuster babi
 • Neuadd Athenaeum ar gael i'w hurio fel Priodas, Swyddogaeth neu leoliad Arddangosfa Ystafell Fred Roberts - cyfarfod llai neu leoliad arddangosfa
 • PlayStation 4 a dewis o gemau