Llyfrgell Pontyberem
Neuadd Goffa, Heol Nant y Glo, Pontyberem SA15 5HU

  • Amserau Agor
  • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 10:00 - 12:00
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher 10:00 - 19:00 (Ar gau rhwng 13:00 - 16:00)
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Cyfleusterau a Gwasanaethau

  • Llyfrau & Llyfrau Llafar
  • Mynediad am ddim i adnoddau Hanes Teulu megis Ancestry
  • DVDs a CDs i'w hurio
  • Cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus - mynediad am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Achub i USB
  • Mynediad i dysgu cyfrifiadurol Learndirect
  • Wi-Fi cyhoeddus am ddim
  • Argraffu a gyfleuster llungopïo
  • Toiledau cyhoeddus