Blaen y Coed - Capel Iwan - Drefach Felindre - Cynwyl Elfed
2

  • Llwybr ac amserau
Tref / Pentref Diwrnod ac Amser Man aros
Blaenycoed Dydd Gwener, 09:30 - 10:15 Tu fas i'r capel
Capel Iwan Dydd Gwener, 10:45 - 11:45 Tu fas i'r capel
Drefach Felindre Dydd Gwener, 12:45 - 13:45 Woolen Mill/Oaklands
Cynwyl Elfed Dydd Gwener, 14:00 - 16:00 Next to school

Cyfleusterau a Gwasanaethau

  • Mynediad i iPads
  • Wi-Fi cyhoeddus am ddim
  • Argraffu di-wifr
  • Llungopïo
  • Sganio
  • Llyfrau cynnwys dewis o deitlau Print Bras