Blaenwaun - Trelech - Meidrim
2

  • Llwybr ac amserau
Tref / Pentref Diwrnod ac Amser Man aros
Blaenwaun Dydd Llun, 09:30 - 10:30 Y Pentref
Trelech Dydd Llun, 10:45 - 12:15 Sgwâr wrth ochr y Capel
Hwb Meidrim Dydd Llun, 13:00 - 16:00 13:00-14:00 in Canolfan Alma *Noder: O Rhagfyr y 3ydd byddwn yn parcio ychydig y tu hwnt i'r Maes Parcio Ganolfan Alma oherwydd gwaith adeiladu sydd ar fin dechrau. / 14:00-16:00 Maes Parcio gyferbyn â'r parc, wrth ymyl toiledau cyhoeddus.

Cyfleusterau a Gwasanaethau

  • Mynediad i iPads
  • Wi-Fi cyhoeddus am ddim
  • Argraffu di-wifr
  • Llungopïo
  • Sganio
  • Llyfrau cynnwys dewis o deitlau Print Bras