Cilycwm - Llanwrda - Llanddeusant - Llanfynydd
Llwybr 1

  • Llwybr ac amserau
Tref / Pentref Diwrnod ac Amser Man aros
Cilycwm Dydd Llun, 10:00 - 11:00 Cilfan gyferbyn y tai cyngor
Llanwrda Dydd Llun, 11:15 - 12:15 Swyddfa Bost
Llanddeusant Dydd Llun, 13:15-14:15 Nesaf i'r blwch post
Llanfynydd Dydd Llun, 15:00 - 16:00 Tafarn Pen y Bont

Cyfleusterau a Gwasanaethau

  • Mynediad i iPads
  • Wi-Fi cyhoeddus am ddim
  • Argraffu di-wifr
  • Llungopïo
  • Sganio
  • Llyfrau cynnwys dewis o deitlau Print Bras