Peniel - Llanpumsaint - Pencader
3

  • Llwybr ac amserau
Tref / Pentref Diwrnod ac Amser Man aros
Peniel Dydd Mercher, 09:15 - 10:30 Neuadd Gymunedol
Llanpumsaint Dydd Mercher, 10:45 - 11:45 Neuadd Llanpumsaint
Pencader Dydd Mercher, 12:45 - 14:45 Neuadd y Pentre
Llanllwni Dydd Mercher, 15:00 - 16:00 Maes parcio staff TL Thomas

Cyfleusterau a Gwasanaethau

  • Mynediad i iPads
  • Wi-Fi cyhoeddus am ddim
  • Argraffu di-wifr
  • Llungopïo
  • Sganio
  • Llyfrau cynnwys dewis o deitlau Print Bras