Pentywyn - Llansadwrnen - Talacharn - Llanddowror
1

  • Llwybr ac amserau
Tref / Pentref Diwrnod ac Amser Man aros
Pentywyn Dydd Gwener, 09:45 - 11:30 Maes parcio'r traeth
Llansadwrnen Dydd Gwener, 11:45 - 12:45 Maes parcio'r Eglwys
Talacharn Dydd Gwener, 14:30 - 16:30 Maes parcio
Llanddawror Dydd Gwener, 15:00 - 16:00 Tu allan i'r toiledau cyhoeddus

Cyfleusterau a Gwasanaethau

  • Mynediad i iPads
  • Wi-Fi cyhoeddus am ddim
  • Argraffu di-wifr
  • Llungopïo
  • Sganio
  • Llyfrau cynnwys dewis o deitlau Print Bras