Trimsaran - Mynyddygarreg - Glanyfferi
1

  • Llwybr ac amserau
Tref / Pentref Diwrnod ac Amser Man aros
Trimsaran Dydd Mercher, 9:30 - 11:15 Maes parcio'r Canolfan Hamdden
Mynyddygarreg Dydd Mercher, 11:30 - 12:30 Y Pentref
Glanyferri Dydd Mercher, 13:15 - 16:00 Maes parcio

Coronafeirws (COVID-19)

Rydym wedi penderfynu cau'r holl lyfrgelloedd a’r gwasanaeth llyfrgell deithiol, yn weithredol o 19/03/2020 hyd nes y rhoddir gwybod fel arall.

Bydd yr holl eitemau sydd gennych ar fenthyg ar hyn o bryd, yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig, yn ychwanegol ni chodir unrhyw ddirwyon yn ystod y cyfnod hwn. Cofiwch fod eich llyfrgell ar gael trwy'r dydd, bob dydd ar-lein trwy ein Llyfrgell Ddigidol.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Cyfleusterau a Gwasanaethau

  • Mynediad i iPads
  • Wi-Fi cyhoeddus am ddim
  • Argraffu di-wifr
  • Llungopïo
  • Sganio
  • Llyfrau cynnwys dewis o deitlau Print Bras