Trimsaran - Mynyddygarreg - Glanyfferi
1

  • Llwybr ac amserau
Tref / Pentref Diwrnod ac Amser Man aros
Trimsaran Dydd Mercher, 9:30 - 11:15 Maes parcio'r Canolfan Hamdden
Mynyddygarreg Dydd Mercher, 11:30 - 12:30 Y Pentref
Glanyferri Dydd Mercher, 13:15 - 16:00 Maes parcio

Cyfleusterau a Gwasanaethau

  • Mynediad i iPads
  • Wi-Fi cyhoeddus am ddim
  • Argraffu di-wifr
  • Llungopïo
  • Sganio
  • Llyfrau cynnwys dewis o deitlau Print Bras