Llyfrgell digidol

British Newspaper Archive

Mynediad ar-lein i filiynau o dudalennau o bapurau newydd Prydain ac Iwerddon rhwng 1703-2003, mae’r BNA yn adnodd ymchwil hanes teulu gwych. Mae BNA yn cynnwys erthyglau newyddion, hysbysiadau teulu, llythyrau, ysgrifau coffa, hysbysebion a lluniau.

I gael mynediad at y gwasanaeth hwn, ewch i'ch llyfrgell leol.

  • Dewiswch categori: Ymchwil, Papur newydd