Llyfrgell digidol

Universal Class

Mae Universal Class yn cynnig profiad e-ddysgu unigryw i aelodau'r llyfrgell. Mae dros 300,000 o fyfyrwyr ledled y byd wedi elwa ar dechnolegau addysgol unigryw Universal Class. Mae myfyrwyr yn cael budd o brofiad e-ddysgu diddorol a gallant ddewis o blith 300 o gyrsiau yn rhad ac am ddim, gyda hyfforddwyr go iawn yn cyfarwyddo'r dysgu, gwersi diddorol ar sail clipiau fideo, profion wedi'u graddio a thystysgrifau cyflawniad ar gyfer cyrsiau dethol.

Mae amrywiaeth eang o gyrsiau* ar gael gan gynnwys:

  • Ymarfer Corff a Ffitrwydd
  • Cerdd a Chelfyddydau
  • Gofalu am y Cartref a'r Ardd
  • Coginio
  • Cyfrifiaduron a Thechnoleg
  • Iechyd a Meddygaeth
  • Rhianta a Gofalu am y Teulu
  • Anifeiliaid ac Anifeiliaid Anwes a channoedd eraill

*Nid yw cyrsiau yn cael eu hachredu.

Ewch i wefan Universal Class

  • Dewiswch categori: Dysgu