Ymuno â'r llyfrgell

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/06/2019

Gall unrhyw un sy'n byw, gweithio neu'n astudio yn Sir Gaerfyrddin ddod yn aelod o unrhyw un o'r llyfrgelloedd yn y sir. Cwblhewch y ffurflen aelodaeth a dangos rhywbeth sydd â'ch enw a'ch cyfeiriad arno.

Gallwch hefyd ymuno ar-lein ond bydd yn rhaid ichi gyflwyno prawf o bwy ydych chi yn eich llyfrgell leol cyn y bydd eich cyfrif yn gweithio'n iawn. Pan fyddwch chi'n gwneud hyn, gofynnwch am PIN a byddwch yn gallu cadw ac adnewyddu eitemau ar-lein.

Ymuno â'r llyfrgell