Cysylltu â ni

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/04/2018

Coronafeirws (COVID-19)

Erbyn hyn, mae'r tîm Rheoli Adeiladu wedi ailddechrau cynnal ymweliadau safle statudol os bernir bod hynny'n angenrheidiol.

Gallwch wneud cais / cyflwyno'ch ceisiadau rheoli adeiladu ar-lein neu drwy e-bostio ffurflen wedi'i chwblhau i rheolaeth.adeiladu@sirgar.gov.uk. Yn yr un modd, os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost atom a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ymateb cyn gynted â phosibl.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ymholiad cyffredinol

Rheoli adeiladu

01267 246044

Chwiliadau rheoli adeiladu

Cais am Chwiliad

01267 246044

Syrfëwr Rheoli Adeiladu

Clive Evans

01267 246009

07880 504341

Technegydd Rheoli Adeiladu

Dafydd Lloyd

01267 246008

07733 102336

Syrfëwr Rheoli Adeiladu

Eifion Jones

01558 825302

07733 102339

Pen-syrfëwr Rheoli Adeiladu

Irfon Jones

01267 246005

07733 102335

Syrfëwr Rheoli Adeiladu

Paul Reed

01267 246011

07768 536682

Syrfëwr Rheoli Adeiladu

Robert Forsyth

01554 742108

07919 592713

Hyfforddai Rheoli Adeiladu

Shaun Miles

01554 742109

07733 102338

Syrfëwr Rheoli Adeiladu

Stephen Butler

01558 825393

07919 592714

Pen-syrfëwr Rheoli Adeiladu

Steve Pound

01554 742237

07733 102341

Uwch-syrfëwr Rheoli Adeiladu

Tony Williams

01267 246006

07733 102334