Canolfan Addysg Kip McGrath, Llanelli

  • 01554 770900

Gwersi personol, proffesiynol gan gynnwys: Darllen a Deall, Ysgrifennu a Sillafu, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.

Gostyngiad:

Yr holl wersi Saesneg a Mathemateg i blant rhwng 6 ac 14 oed: 10% pan fyddwch yn archebu ac yn talu am 10 sesiwn. I gael y gostyngiad, mae'n rhaid talu'n llawn ar ddechrau'r sesiwn gyntaf.

Telerau ac amodau:

Yr holl fyfyrwyr TGAU, myfyrwyr blwyddyn 10 ac 11, a myfyrwyr Gwyddoniaeth.

Mwy o fuddiannau...