Canolfan Gwlyptir Llanelli
 WWT Llanelli, Llwynhendy, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 9SH

Gallwch fwydo'r ŵydd brinnaf yn y byd â llaw, gweld ein fflamingos lliwgar, hela pryfed neu bilcota mewn pyllau, mwynhau gwylio adar o'n cuddfannau a mynd am dro o amgylch y warchodfa i weld ieir bach yr haf, gweision y neidr a mwy!

Gostyngiad:

15% oddi ar y pris mynediad

Telerau ac amodau:

Dangoswch eich carden adnabod gan y Cyngor Sir neu slip cyflog diweddar pan fyddwch yn talu.

Mwy o fuddiannau...