Chwaraeon a Hamdden Actif

Yn Chwaraeon a Hamdden Actif, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, rhaglen nofio gynhwysfawr ym mhob un o'n 4 pwll nofio, a mynediad at 6 campfa sy'n cynnwys yr offer ffitrwydd diweddaraf sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, 7 diwrnod yr wythnos.

Mae ein hamrywiaeth o gynlluniau aelodaeth yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o'ch bywyd.

Gostyngiad:

Cymerwch fantais o'r disgownt corfforaethol sydd ar gael i staff sydd yn cynnwys:

  • Pecyn Platinwm - Campfeydd, nofio a dosbarthiadau - £28.50 y mis
  • Pecyn Efydd - nofio yn unig - £21.50 y mis

Telerau ac amodau:

Yn syml, ymunwch ar-lein www.actif.cymru/aelodaeth a dewis yr opsiwn aelodaeth gorfforaethol ac ewch a tystiolaeth o'ch cyflogaeth gyda chi i'ch ymweliad cyntaf i'r Ganolfan Hamdden Actif leol. Bydd staff yn gallu cadarnhau eich aelodaeth gorfforaethol.

Mwy o fuddiannau...