Eden's Beauty Salon
Stryd Stepney, Llanelli

Mae Eden's Beauty Salon Ltd wedi cael ei sefydlu yn Llanelli ers 1994. Mae pob un o'r therapyddion harddwch wedi cael eu hyfforddi'n lleol ac yn hollol gymwys gydag o leiaf 7 mlynedd o brofiad.

Gostyngiad:

10% ar bob triniaeth (ni ellir ei ddefnyddio gydag unrhyw gynnig arall).

*Mae'r cynnig ar agor hefyd i aelodau'r Fforwm 50+. Cofrestrwch heddiw

Mwy o fuddiannau...