Mae gan MSC Cruises wybodaeth helaeth am y môr, diolch i dros 300 mlynedd o brofiad o fordeithio.

Fel cwmni mordeithio preifat, mae'n amlwg o'r eiliad y byddwch yn camu ar y llong fod MSC Cruises yn cynnig popeth sydd ei angen i sicrhau eich bod yn creu atgofion ar eich gwyliau y byddwch chi a'ch teulu a'ch ffrindiau yn eu trysori am byth.

O fwyd gwych i deithiau wedi'u llunio'n ofalus, mae amrywiaeth eang o weithgareddau, digonedd o wibdeithiau ar y tir ac amrywiaeth o gyfleusterau i deuluoedd ar y llong – mae popeth wedi'i gynllunio gan gadw llesiant a chysur y cwsmer mewn cof.

Ewch ati i archebu eich antur ddelfrydol ar long fordeithio heddiw.....

Siopau Teithio
Coed Duon – 01495 222272

Caerdydd – 02920 348811

Llansamlet – 01792 274444

Llantrisant – 01443 202048

Merthyr Tudful – 01685 387877

Abertawe – 01792 456600

 

Gostyngiad:

Gostyngiad o 5% oddi ar eich mordaith nesaf gyda MSC pan fyddwch yn archebu yn un o'n siopau teithio

Telerau ac amodau:

Telerau ac amodau:

  • Ar gyfer archebion newydd yn unig. Ni ellir defnyddio'r gostyngiad ar gyfer archebion sydd wedi'u gwneud eisoes.
  • Rhaid gwneud yr archeb drwy siop deithio Edwards Coach Holidays.
  • Gellir defnyddio'r gostyngiad ar unrhyw nifer o archebion os cânt eu cadarnhau ac os telir y blaendal yn ystod 2020.
  • Rhaid i'r gweithiwr deithio er mwyn defnyddio'r gostyngiad.
  • Nid yw grwpiau o fwy na 10 o deithwyr yn gymwys i gael y gostyngiad ond cofiwch gysylltu â'n siopau teithio i gael y wybodaeth ddiweddaraf am wyliau a chynigion i grwpiau.
  • Mae'r cynnig yn ddilys tan 31/12/2020 a gellir ei dynnu yn ei ôl ar unrhyw adeg gan Edwards Holidays.

 

Mwy o fuddiannau...