Mae Edwards Coaches yn fusnes teuluol wedi'i hen sefydlu sydd wedi ennill gwobrau. Mae'n un o brif gwmnïau teithio Cymru sydd â hanes o arloesi ers 1925.

Dros 90+ o flynyddoedd yn y diwydiant teithio, rydym wedi sefydlu cysylltiadau arbennig gyda'r gwestai teulu a'r gwestai annibynnol gorau ledled y DU ac Ewrop.

Siopau Teithio:

Coed Duon – 01495 222272

Caerdydd – 02920 348811

Llansamlet – 01792 274444

Llantrisant – 01443 202048

Merthyr Tudful – 01685 387877

Abertawe – 01792 456600

 

Gostyngiad:

Gostyngiad o 5% i weithwyr Cyngor Sir Caerfyrddin ar eich gwyliau nesaf o'n llyfryn 2020Telerau ac amodau:

Telerau ac amodau:

  • Ar gyfer archebion newydd yn unig. Nid ellir defnyddio'r gostyngiad ar gyfer archebion sydd wedi'u gwneud eisoes.
  • Rhaid aros 1 noson o leiaf.
  • Rhaid archebu gwyliau sydd wedi'u cynnwys yn llyfryn 2020.
  • Rhaid gwneud yr archeb yn uniongyrchol drwy siop deithio Edwards Coach Holidays
  • Ni ellir defnyddio'r cynnig ar y cyd ag unrhyw gynnig neu ostyngiad arall (e.e. bonws teyrngarwch) ond bydd yr archeb newydd yn cyfrif tuag at ostyngiadau teyrngarwch yn y dyfodol.
  • Gellir defnyddio'r gostyngiad ar unrhyw nifer o archebion os cânt eu cadarnhau ac os telir y blaendal yn ystod 2020.
  • Rhaid i'r gweithiwr deithio er mwyn defnyddio'r gostyngiad.
  • Nid yw'r cynnig yn berthnasol i Deithiau Dydd, Disneyland Paris, Mordeithiau/Teithiau Afon, gwyliau yn Llundain neu unrhyw deithiau sy'n cynnwys hedfan (3ydd parti neu fel arall).
  • Mae'r cynnig yn ddilys tan 31/12/2020 a gellir ei dynnu ar unrhyw adeg gan Edwards Holidays.

Mwy o fuddiannau...