Rydych yn gymwys (a'ch ffrindiau a'ch teulu - gyda hyd at bump côd defnydd sengl ar gael fesul gweithiwr) i gael ddisgownt o 20% oddi ar eich rhent llinell misol ar gynlluniau ffôn, llechen, SIM yn unig neu fand eang symudol EE.

Dyma sut i gael mynediad i'ch côd disgownt:

  • Mae Cyngor Sir Caerfyrddin eisoes wedi cofrestru. Nawr mae angen i chi fynd i'r porth Perk yn ee.co.uk/perk i gofrestru.
  • I wneud hyn, bydd angen i chi roi cyfeiriad e-bost gwaith (Cyngor Sir) neu os nad oes ganddych un, llwytho llun o'ch cerdyn adnabod cwmni (yn cynnwys logo y Cyngor Sir).
  • Unwaith i chi wedi cofrestru, gallwch mewngofnodi i'r porth i gael eich codau disgownt.
  • Gellir defnyddio codau disgownt ar-lein neu mewn siop. Cofrestrwch ar-lein i gael eich côd disgownt (fel yr uchod) a mynd ag ef i'r siop.

 

 

Gostyngiad:

20% oddi ar eich rhent llinell misol ar gynlluniau ffôn, llechen, SIM yn unig neu fand eang symudol EE

Telerau ac amodau:

Gellir gweld y manylion llawn a'r Telerau a'r Amodau ar borth EE Perk

Mwy o fuddiannau...