J & J Motors
J&J Motors, Crosshands, Llanelli SA14 6RB

  • 01269 831333 Opsiwn 3

Mae un o gwmnïau ceir teuluol yn arwain De-orllewin Cymru, gyda dros 30 mlynedd o brofiad, mae ein ffocws ac ymroddiad i boddhad cwsmeriaid wedi gyrru ein twf a llwyddiant parhaus.

Gostyngiad:

Hyd at £3,000.00 o ostyngiad ar fodelau Fiat â chynllun cyllid PCP cyfradd isel. Gostyngiadau wrth dalu ag arian parod hefyd ar gael.

Mwy o fuddiannau...