Oreknot Creative Hub
27 Heol y Bont, Caerfyrddin, SA31 3JS

Mae canolfan 'OreKnot Creative Hub' yng nghanol Caerfyrddin ac mae'n cynnig ystod o gyrsiau sy'n amrywio o Gymorth Cyntaf a Diogelwch Bwyd i grefftau arbenigol fel Turnio Pren ac Uwchgylchu. Dan arweiniad tîm rhagorol o hyfforddwyr mae OreKnot yn cynnig cyfleusterau a dysgu o ansawdd gwych am brisiau fforddiadwy, boed yn hyfforddiant un i un neu'n sesiwn grŵp.

Hefyd mae ein hystafelloedd hyblyg ac unigryw yn berffaith ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau, gan gynnwys gweithdai addysgol neu ddysgu, cyfarfodydd neu ddigwyddiadau corfforaethol a phrofiad ymarferol.

Gostyngiad:

20% oddi ar archebu cyrsiau a llogi ystafelloedd
*Mae'r cynnig ar agor hefyd i aelodau'r Gofal i ddeiliaid Cerdyn

Telerau ac amodau:

Dyfynnwch ‘Cynllun Manteision Lleol Cyngor Sir Caerfyrddin’ pan fyddwch yn archebu a sicrhewch eich bod yn dangos Carden Adnabod y Cyngor Sir neu slip cyflog diweddar pan fyddwch yn talu.

Mwy o fuddiannau...