Oriel Myrddin
Lôn y Llan, Caerfyrddin, SA31 1LH

Mae siop Oriel Myrddin yn stocio darnau arbennig iawn gan wneuthurwyr o'r radd flaenaf o Gymru, y DU a thu hwnt gan gynnwys gemwaith, cerameg, tecstilau a gwydr.

Wedi'u dylunio a'u gwneud yn hardd, maent yn unigryw, yn ddymunol, yn gasgladwy, ac yn berffaith fel anrheg arbennig.

Mae'r Oriel hefyd yn gwerthu amrywiaeth o lyfrau arbenigol am gelfyddyd gain a chymhwysol gyfoes yn ogystal â chylchgronau a chardiau cyfarch.

Gostyngiad:

Gostyngiad o 10% â cherdyn staff.

Telerau ac amodau:

Nid oes gostyngiad ar gardiau cyfarch, cylchgronau na llyfrau.

Mwy o fuddiannau...