PreventaPest Limited

Rydym yn fusnes teuluol yn Sir Gaerfyrddin sy'n cynnig ystod lawn o wasanaethau rheoli plâu, gan gynnwys:

  • Rheoli Cnofilod
  • Rheoli Picwns
  • Rheoli Gwahaddod
  • Rheoli Chwain
  • Rheoli Adar
  • Rheoli Llau Gwely a llawer, llawer mwy

Mae ein holl dechnegwyr wedi'u hyfforddi a'u hyswirio'n llawn i gyflawni holl elfennau eu swyddi.

Gostyngiad:

15% oddi ar bob gwaith unwaith yn unig.

*Mae'r cynnig ar agor hefyd i aelodau'r Gofal i ddeiliaid Cerdyn
*Mae'r cynnig ar agor hefyd i aelodau'r Fforwm 50+. Cofrestrwch heddiw

Mwy o fuddiannau...