Mae Replace Base yn gyflenwr darnau sbâr ar gyfer ffonau symudol, llechi, cyfrifiaduron côl a chonsolau gemau yn y DU. Gall Replace Base eich helpu p'un a ydych wedi gollwng eich ffôn clyfar ac angen sgrîn newydd neu os oes angen hwb sylweddol ar fatri eich llechen.

Gostyngiad:

  • Gostyngiad o 15% ar fatris ffonau symudol drwy ddefnyddio'r côd gostyngiad CCC15. 
  • Gostyngiad o 10% ar bopeth ar ein gwefan drwy ddefnyddio'r côd gostyngiad CCC10.
  • Mae'r cynnig ar agor hefyd i aelodau'r Gofal i ddeiliaid Cerdyn

Telerau ac amodau:

Cofrestrwch gyfrif gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost Cyngor Sir Caerfyrddin er mwyn i'r codau gostyngiad fod yn ddilys.

Mwy o fuddiannau...