Rogers & Son Butchers, Caerfyrddin

Gostyngiad:

10% ar ôl ichi wario dros £10 yn y siop. Nid yw'r cynnig yn cynnwys cludfwydydd - h.y. rholiau porc, diodydd ac ati. Hefyd, gallwch ymuno â'r Cynllun Carden Mantais. Cewch eich carden wedi ei stampio bob tro rydych yn gwario mwy na £10 ac yna cewch werth £10 o gig am ddim ar yr 11eg tro.

Mwy o fuddiannau...