Dosbarthwr annibynnol yn gwerthu nwyddau iechyd a harddwch Forever Living.

 

Gostyngiad:

5% ar draws yr holl nwyddau

Telerau ac amodau:

Bydd angen i'r rhai sydd â diddordeb fynd i'r wefan http://shopforeverproducts.com/ ac wedyn anfon y nwyddau y maen nhw am eu prynu mewn e-bost at contact@shopforeverproducts.com 

Wedyn bydd anfoneb unigryw â gostyngiad o 5% yn cael ei hanfon atyn nhw lle gallan nhw dalu â cherdyn.

Mwy o fuddiannau...