Caerfyrddin, Aberdaugleddau a Hwlffordd

Gostyngiad:

15% o ostyngiad ar yr holl wasanaethau (gan gynnwys sychlanhau, gwasanaethau golchi, smwddio a thrwsio).

Telerau ac amodau:

Nid yw’r cynnig yn cynnwys defnyddio’r peiriannau golchi a sychu eich hun.

Mwy o fuddiannau...