Arbedwch hyd at 15% ar eich bil misol drwy gynllun Mantais Vodafone.
Mae modd defnyddio eich côd disgownt ddwywaith, felly gallwch ei rannu ag un o’r teulu neu ffrind.

Gostyngiad:

Telerau ac amodau:

I wneud cais, yr unig beth fydd ei angen arnoch fydd cyfeiriad e-bost gwaith dilys.

Bydd y disgownt yn para hyd nes bod un o’r pethau hyn yn digwydd:

  • Y cyfrif yn cael ei uwchraddio
  • Isafswm cyfnod eich contract yn dod i ben
  • Y cytundeb yn newid
  • Y rhif yn newid
  • Bryd hynny, bydd angen i chi ailwneud cais am y disgownt.

Mwy o fuddiannau...