Neyber

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/06/2019

Rydyn ni’n deall sut mae straen a phryderon ariannol yn gallu effeithio ar les cyffredinol ein pobl. Dyna pam y mae Cyngor Sir Gâr yn cydweithio â Neyber, sy’n creu cymuned lle nad yw arian yn achosi cur pen.

Mae Neyber yn cynnig cyfle i chi gael gwybodaeth gliriach am eich arian, arweiniad ar sut i gyrraedd eich nod a chyfle i fanteisio ar ddewisiadau cyllid tecach wrth fenthyca arian (8.9% APR cynrychiadol).

Hoffem helpu ein pobl i deimlo’n ddiogel a chadarn o ran eu dyfodol ariannol.

Ewch i neyber