Rhaglen Defnydd Cartref Microsoft

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/11/2017

Mae staff Cyngor Sir Caerfyrddin bellach yn gymwys i fod yn rhan o Raglen Defnydd Cartref Sicrwydd Meddalwedd Microsoft (HUP – Home Use Program). Mae’r rhaglen hon yn eich galluogi i gael copi trwyddedig unigol o Microsoft® Office i’w osod a’i ddefnyddio ar eich cyfrifiadur gartref.

O dan y Rhaglen Defnydd Cartref, gall cyflogeion sy’n defnyddio meddalwedd cymwys yn y gwaith (e.e. Office Professional) dderbyn copi trwyddedig unigol o feddalwedd gyfatebol y Rhaglen Defnydd Cartref (Office Professional Plus 2016 / Office Home and Business for Mac 2016) i’w osod ar gyfrifiadur gartref.

Cewch barhau i ddefnyddio meddalwedd y Rhaglen Defnydd Cartref tra eich bod yn dal i fod yn gyflogedig. Er mwyn cael mynediad i'r rhaglen hon, mae rhaid i chi gael cyfeiriad e-bost corfforaethol a chyfri Windows Live

 • Ewch i wefan Rhaglen Defnydd Cartref Microsoft
 • Rhowch eich cyfeiriad e-bost corfforaethol (naill ai cyfeiriad @sirgar.gov.uk neu @carmarthenshire.gov.uk), a rhowch god y rhaglen: 9D464898BB. Dylai maes y wlad fod eisoes yn dangos United Kingdom.
  Noder: Mae cod y rhaglen wedi’i neilltuo at ddefnydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn unig er mwyn cael mynediad i’r wefan hon. Ni chewch rannu’r rhif hwn ag unrhyw un y tu allan i’n sefydliad.
 • Byddwch wedyn yn derbyn e-bost a dolen i brynu’r feddalwedd – bydd y sgrin gyntaf yn dangos dwy fersiwn wahanol o Office.
 • Dewiswch ba fersiwn y dymunwch ei phrynu (gall fod ar gyfer Windows PC neu MAC) a ph’un a ydych eisiau copi o’r DVD neu beidio am £11. Os dewiswch beidio â chael DVD, bydd yn osodiad llawn wedi’i ffrydio. Bydd gosod o DVD yn caniatáu ichi ddewis beth i’w osod.
 • Wedi ichi osod eich archeb, bydd y system yn anfon e-bost o gadarnhad ichi a fydd yn cynnwys allwedd eich trwydded – i’ch cyfeiriad e-bost corfforaethol. Anfonwch yr e-bost hwn ymlaen i gyfeiriad e-bost personol. Wedyn gallwch agor dolen a fydd yn lawrlwytho ac yn gosod y feddalwedd ar eich cyfrifiadur cartref. Peidiwch â cheisio ei lawrlwytho i’ch PC yn y gwaith.

Noder: Bydd disgwyl ichi fod â chyfri Windows Live er mwyn manteisio ar y cynnig hwn.

Fel rhan o’n Cytundeb Menter, mae eDdysgu Office a Windows ar gael am ddim. Bydd angen ichi fod â chyfrif Windows Live i gael mynediad ato ac ar Windows PC bydd yn cwyno os nad yw Silverlight wedi’i ddiweddaru. Wrth ichi chwilio am gyrsiau, bydd hefyd yn cynghori eich bod yn hidlo yn ôl Saesneg yn ogystal ag opsiynau eraill. Mae’r cyrsiau yn amrywio o rai i ddechreuwyr i rai uwch.

Diben y cyrsiau hyn yw eich helpu i ymgyfarwyddo â fersiynau diweddaraf y prif feddalwedd, ond mae fersiynau hŷn yno hefyd. 

Noder y bydd yn bosibl na fydd rhai fersiynau cynnyrch ac iaith ar gael pan fyddwch yn gweithredu eich cyrsiau.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ba gyrsiau E-Ddysgu sydd ar gael, ewch i wefan Microsoft

Os cewch unrhyw broblemau gyda’ch hyfforddiant E-Ddysgu, cysylltwch â’r ganolfan gymorth ranbarthol yn eich ardal chi.

Noder mai nifer gyfyngedig o ddefnyddwyr o Sir Gaerfyrddin all ddefnyddio’r cod mynediad a gawsoch gan Microsoft.

PEIDIWCH â rhannu’r cod gyda defnyddwyr sydd heb eu hawdurdodi. Nid yw hyn wedi’i ganiatáu o dan gytundeb ein trwydded â Microsoft. 

 • Ewch i wefan 'Online Learning' Microsoft
 • Bydd yn gofyn ichi fewngofnodi drwy ddefnyddio ID Windows Live™ dilys. (Sef yr enw defnyddiwr a’r cyfrinair a ddefnyddiwch i fynd i’r wefan bob tro’r ydych yn mewngofnodi.) Os oes eisoes gennych broffil ar microsoft.com, defnyddiwch yr ID hwnnw ar gyfer Windows Live.
 • Rhowch eich cod mynediad amlddefnydd: IWOC8D3A15 Mae hyn yn berthnasol i gyrsiau Office (Mae gofyn bod yn gywir o ran defnyddio priflythrennau. Y peth gorau yw copïo a gludo.) Hefyd, eich cyfeiriad e-bost gwaith yn unig gaiff ei dderbyn, felly @sirgar.gov.uk neu @carmarthenshire.gov.uk.
  Neu CLO766D7C6 ar gyfer cyrsiau Windows. Rhowch god ychwanegol drwy glicio ar y saeth i lawr wrth ymyl eich enw a chlicio ar ‘Add subscription’.
 • Bydd yn gofyn ichi fewngofnodi gan ddefnyddio ID Windows Live unwaith eto.
 • Cliciwch ar ddolen Catalog i weld rhestr o’r cyrsiau sydd ar gael. Noder: mae’r cynnyrch a welwch yn gysylltiedig â’r codau tanysgrifio a roesoch.
 • Cliciwch ar deitl cwrs i’w ychwanegu at eich cyrsiau. Gallwch gamu i mewn ac allan o’r rhain fel a ddymunwch. Ond unwaith ichi ychwanegu cwrs, 12 mis fydd gennych i’w gwblhau. 
 • Ewch i wefan 'Online Learning' Microsoft.
 • Cliciwch ar y botwm "Sign In" yng nghornel uchaf dde y dudalen.
 • Mewngofnodi i Windows Live gan ddefnyddio eich ID a chyfrinair Windows Live.
 • Cliciwch ar ddolen My Courses yng nghornel uchaf chwith y dudalen o dan dudalen Learner Home neu gallwch ddewis cwrs arall o’r catalog.
 • Dechreuwch ar gwrs E-ddysgu neu barhau ag un.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch cod mynediad, gallwch ffonio eich canolfan gymorth neu anfon e-bost.