Prentisiaethau

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/07/2019

A ydych chi am ennill cyflog wrth ddysgu? Mae prentisiaethau'n gallu bod yn gyfle gwych ichi ddysgu sgiliau ymarferol a pharatoi ar gyfer byd gwaith. Rydym yn chwilio bob amser am gyfleoedd i gefnogi prentisiaethau. Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi cydweithio â phrentisiaid gan eu galluogi i ennill amrywiaeth helaeth o gymwysterau megis:

  • Gweinyddu Busnes
  • Gwaith Ieuenctid
  • Rheoli Cefn Gwlad
  • Gwaith Goleuo a Sain, a TG mewn Theatrau

Hefyd bydd hyn yn gyfle ichi gael profiad o weithio yn rhai o'n prif adrannau, megis:

  • Y Gwasanaethau Plant
  • Adnoddau Dynol
  • Parciau Gwledig
  • Un Sir Gâr

Chwilio am swydd