Yn achos ymgeiswyr sydd angen ein nawdd ar gyfer cais Llwybr Gweithwyr Medrus, rhaid iddynt fodloni’r meini prawf cymhwysedd a bennir gan Lywodraeth y DU o dan y system ar sail pwyntiau. Cyn cyflwyno cais am y swydd wag, dylech wirio a yw’r rôl yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd yn y canllawiau Llwybr Gweithwyr Medrus a ddarperir gan Lywodraeth y DU.

Sylwch fod gennym rwymedigaeth gyfreithiol i ystyried gweithwyr ar gyfer cyflogaeth arall addas, felly bydd gweithwyr presennol sydd wedi'u cofrestru ar ein Cronfa Dalent Adleoli yn cael eu hystyried yn gyntaf.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch Sut i ymgeisio ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ewch i’n tudalen Cwestiynau cyffredin.

PWYSIG: Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.


Trefnu yn ôl: |

Hidlo yn ôl:

Glanhawr(aig) - Rhodfa Dewi Sant

Cyflog: £22,366 - £22,366 (Gradd A) pro-rata

Cyflog: £11.59 (Gradd A) pro-rata

Swydd barhaol - rhan-amser

Dyddiad cau: 05/03/2024

Rydym yn chwilio am berson i glanhau, fel unigolyn neu fel rhan o dim, i ddarparu amgylchedd diogel a glân i’r staff. Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Shirley A Burns ar 07816109303 / saburns@sirgar.gov.uk

Gwneud cais am y swydd hon

Gweithiwr Arweiniol Digidol

Cyflog: £29,777 - £33,945 (Gradd G)

Swydd dros dro - amser llawn

Dyddiad cau: 05/03/2024

Rydym yn awyddus i benodi person brwdfrydig, hunan-ysgogol i gynllunio, datblygu ac arwain darpariaeth o ystod o ymyraethau digidol cynhwysol wedi ei danseilio gan Egwyddorion a Phwrpasau Gwaith Ieuenctid yng Nghymru i ymrwymo plant, pobl ifanc, ac oedolion ifanc (oedran11-25).

Gwneud cais am y swydd hon

Glanhawr(aig) - Ysgol Talyllychau

Cyflog: £23,261 - £23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% pro-rata

Cyflog: £12.05 (Gradd A) yn cynnwys 4% pro-rata

Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 06/03/2024

Rydym yn chwilio am berson i glanhau, fel unigolyn neu fel rhan o dim, i ddarparu amgylchedd diogel. Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Heidi M Sellick ar 07920286909 / HMSellick@sirgar.gov.uk

Gwneud cais am y swydd hon

Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Tycroes

Cyflog: £23,261 - £23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% pro-rata

Cyflog: £12.05 (Gradd A) yn cynnwys 4% pro-rata

Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 05/03/2024

Os ydych yn angerddol dros coginio ac mae gennych ymagwedd dda tuag at waith, hoffem glywed gennych oherwydd mae angen Cynorthwyydd Arlwyo ar ein tîm ymroddedig a chryf ei gymhelliant. Cewch gyfle i weithio mewn amgylchedd prysur a chyffrous wrth weithio i ni.

Gwneud cais am y swydd hon

Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol y Swistir

Cyflog: £23,261 - £23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% pro-rata

Cyflog: £23261 - £12.05 (Gradd A) yn cynnwys 4% pro-rata

Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 05/03/2024

Os ydych yn angerddol dros coginio ac mae gennych ymagwedd dda tuag at waith, hoffem glywed gennych oherwydd mae angen Cynorthwyydd Arlwyo ar ein tîm ymroddedig a chryf ei gymhelliant. Cewch gyfle i weithio mewn amgylchedd prysur a chyffrous wrth weithio i ni.

Gwneud cais am y swydd hon

Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Gymraeg Llangennech (Iau)

Cyflog: £23,261 - £23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% pro-rata

Cyflog: £12.05 (Gradd A) yn cynnwys 4% pro-rata

Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 05/03/2024

Os ydych yn angerddol dros coginio ac mae gennych ymagwedd dda tuag at waith, hoffem glywed gennych oherwydd mae angen Cynorthwyydd Arlwyo ar ein tîm ymroddedig a chryf ei gymhelliant. Cewch gyfle i weithio mewn amgylchedd prysur a chyffrous wrth weithio i ni.

Gwneud cais am y swydd hon

Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Hendy

Cyflog: £23,261 - £23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% pro-rata

Cyflog: £12.05 (Gradd A) yn cynnwys 4% pro-rata

Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 05/03/2024

Os ydych yn angerddol dros coginio ac mae gennych ymagwedd dda tuag at waith, hoffem glywed gennych oherwydd mae angen Cynorthwyydd Arlwyo ar ein tîm ymroddedig a chryf ei gymhelliant. Cewch gyfle i weithio mewn amgylchedd prysur a chyffrous wrth weithio i ni.

Gwneud cais am y swydd hon

Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Trimsaran

Cyflog: £23,261 - £23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% pro-rata

Cyflog: £12.05 (Gradd A) yn cynnwys 4% pro-rata

Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 05/03/2024

Os ydych yn angerddol dros coginio ac mae gennych ymagwedd dda tuag at waith, hoffem glywed gennych oherwydd mae angen Cynorthwyydd Arlwyo ar ein tîm ymroddedig a chryf ei gymhelliant. Cewch gyfle i weithio mewn amgylchedd prysur a chyffrous wrth weithio i ni.

Gwneud cais am y swydd hon

Yn dangos 8 allan o 98 swyddi