Y cynllun beicio i'r gwaith

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/03/2022

Mae'r cynllun yn fenter a gynhelir gan y cyngor sydd wedi prynu bron 300 o feiciau hyd yn hyn. Mae'n fodd i staff hurio beic a/neu ategolion beicio am 12 mis ac mae'n cynnig cyfle i brynu’n llwyr ar ddiwedd y cyfnod.

Beth yw'r manteision?

  • Arbed arian
  • Mae'n fwy fforddiadwy – gan rannu cost eich beic dros gyfnod
  • Defnyddio’r beic faint fynnoch yn ystod amser hamdden
  • Gwella iechyd a ffitrwydd
  • Lleihau tagfeydd traffig a llygredd

Sut mae’n gweithio?

Rydych chi'n ildio cyfran fach o'ch cyflog arferol am 12 mis yn gyfnewid am brydlesu beic ac ategolion cymeradwy sy'n addas ar gyfer teithio i'r gwaith. Yn ystod y cyfnod prydlesu, dylid defnyddio'r beic ar gyfer teithiau cymwys i'r gwaith o leiaf 50% o'r amser. Didynnir y gost o'r cyflog gros felly mae arian y byddech wedi'i dalu mewn treth ac yswiriant yn mynd tuag at gost eich beic/ategolion.

Pwy sy'n cyflenwi'r beiciau?

Cewch archebu beic – gwerth hyd at £1,000 (gan gynnwys TAW) – o unrhyw siop/gwmni o'ch dewis os yw’n barod i gydweithredu â gweithdrefnau'r Cyngor.

Pwy sy'n gymwys?

Gweithwyr cyflog Cyngor Sir Caerfyrddin, gan gynnwys staff ysgolion, a gyflogir ar gontract amser llawn, rhan-amser, parhaol neu am gyfnod penodol, ar yr amod

  • bod gennych chi, y gweithiwr, o leiaf 6 mis o wasanaeth(12 mis ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol)
  • bod gennych o leiaf 12 mis yn weddill ar eich contract
  • na fyddai eich cyflog yn is na'r Isafswm Cyflog wedi ichi ddidynnu'r gyfran ildio o'ch cyflog.

I wneud cais lawrlwythwch y ffurflen gais a'r ffurflen ddyfynbris. Cofiwch ofyn i’ch Rheolwr Llinell ddilysu eich Ffurflen Gais drwy ei llofnodi cyn ichi ei chyflwyno. Sganiwch ac anfonwch eich ffurflenni dros e-bost i CRFinanceTechnical@SirGar.gov.uk.

Lawrlwythwch ffurflen gais (.pdf)  Lawrlwythwch ffurflen ddyfynbris (.pdf)