Rhestr o adeiladwyr cofrestredig

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/02/2018

Cafodd y Cynllun Adeiladwyr Cofrestredig ei sefydlu gan dîm Gwella Cartrefi Cyngor Sir Caerfyrddin ar y cyd â Trustmark i leihau nifer yr adeiladwyr twyllodrus sy'n gwneud gwaith adeiladu yn y sir.

TrustMark yw'r cynllun ansawdd a gefnogir gan y Llywodraeth sy'n cyfeirio pobl at gwmnïau lleol dibynadwy a chrefftwyr arbenigol sy'n gweithio'n unol â safonau a gymeradwywyd gan y Llywodraeth. Mae sgiliau technegol yr holl gwmnïau sydd wedi'u cofrestru gyda TrustMark wedi'u gwirio'n annibynnol drwy archwiliadau ar y safle, er mwyn sicrhau gwaith ac arferion masnachu o safon uchel. Mae TrustMark yn mynnu bod archwilwyr cymwys yn cynnal yr ymweliadau hyn, fel bod cymhwysedd technegol y crefftwyr yn cael ei wirio, yn ogystal ag arferion busnes a bodlonrwydd cwsmeriaid.

Cofiwch y canlynol cyn cysylltu â masnachwr sydd ar y rhestr:

 • Mae'r ymrwymiadau a wnaed gan y masnachwyr wedi cael eu derbyn yn ddidwyll. Nid yw cynnwys masnachwr ar y gofrestr yn golygu bod y Cyngor yn gwarantu nac yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw agwedd ar y gwaith nac am unrhyw gytundeb a wnaed gyda'r cwsmer;
 • Os oes gennych gŵyn (neu ganmoliaeth) ynghylch aelod, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhestr, cysylltwch â Helen Cleaver drwy ffonio 01554 899389 

A & G Electrical Contractors

46 Maes y Capel, Pen-bre, Porth Tywyn. SA16 0EG01554 834067...

 • Categori: Contractwyr trydan

Ambassador Windows & Home Improvements Ltd

Unit 8, Heol Gors, Dafen, Llanelli. SA14 8QR01554 752144...

 • Categori: Ffenestri

Amman Construction Ltd

Uned 1, Parc Aman, Heol Aman, Brynmawr, Rhydaman SA18 1SW07581246794...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Andrew Taffetsauffer

10 Parc Dythel, Heol Trimsaran, Llanelli, Sir Gaerfyrddin07792760956...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

ASW Property Services

58-59 Ystad Ddiwydiannol Village Farm, Y Pîl, Pen-y-bont ar Ogwr. CF33 6BN01656 748020...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

AWD Construction Ltd

Wernddu Farm, Heol Nantyffin, Penycae, Abertawe. SA9 1FH01639 730619...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Barberry Construction Services

Sheridan House, Teras yr Erw, Porth Tywyn01554 834624 / 07710788434...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Barberry Home Improvements

2a Teras yr Erw, Porth Tywyn. SA16 0DA07710 788434...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Cantre Mobility

Sgwâr Alban, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0AQ01545 571390 / 07970 545885...

 • Categori: Lifftiau grisiau a chymhorthion symudedd

CCT Bricklaying Ltd

30 Cherry Crescent, Penllergaer, Abertawe. SA4 9FG07970425481...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Contract Services

Uned 27, Heol Aberafan, Parc Diwydiannol Baglan, Port Talbot. SA12 7DJ01639 823789...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Copefield Construction Ltd

Uned 26, Ystad Ddiwydiannol Pont-henri, Pont-henri, Llanelli. SA15 5RA01269 862753...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

DJ Edwards yn masnachu fel 'Flat Glass Construction'

124a, Heol y Mynydd, Brynaman Uchaf, SA18 1AN01269 826960...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Dryhome Condensation Ltd

Uned 6, Gweithdai Busnes Cross Hands, Cross Hands SA14 6RB01269 841314...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Eric Davies Tiling Carpentry

Derwendeg, Pontargothi, Nantgaredig, Caerfyrddin SA32 7NH01267 290236...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Excel Electrics Ltd

19 Parc Dythel, Penymynydd, Trimsaran SA15 4RR01554 811360...

 • Categori: Contractwyr trydan

Ffenestri Kevin Windows

Llechwedd, Capel Iwan, Castellnewydd Emlyn. SA38 9NQ01559 371589...

 • Categori: Ffenestri

G A Bartlett Building Contractor

Uned 7, Gweithdai'r Betws, Stryd y Parc, y Betws, Rhydaman, SA18 2ET01269 592328...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Gasco (Wales) Ltd

Uned 2, Llwyn Y Graig, Ystad Ddiwydiannol Garngoch, Gorseinon SA4 9WG01792 893613...

 • Categori: Plymwyr

Geraint Williams Windows Ltd

19 Heol Glanffrwd, Pontarddulais, Abertawe. SA4 8QU01792 885379...

 • Dewiswch categori: Adeiladwyr cyffredinol, Ffenestri

Gimblett & Mathias

9 Woodfield Road, Llandybïe, Rhydaman SA18 3UR01269 850181...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Glyn Phillips & Associates

Eirglyn, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan. SA48 8RS 01570 470176...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

H G C Roofing & Flooring Ltd

Penrhiw, Heol Derwydd, Rhydaman SA18 2TT01269 850219...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

H R James Construction

270 Heol Cwmaman, Glanaman, Rhydaman SA18 2AF07971542748 / 01269 822192...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

HJ Building Solutions

Llys Yr Afon, 95 Heol Cwm Mawr, Dre-fach. SA14 7AE01269 831477...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Huw Howells Ltd yn masnachu fel S I Evans & Sons

81 Heol Awst, Caerfyrddin. SA31 3AY01267 236253...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Jason Rees Building Services Ltd

46 Ardwyn, Porth Tywyn, Llanelli. SA16 0SL01554 835694 / 07468606097...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

John Weaver

Morfa House, 126 Heol Castell-nedd, Hafod, Abertawe. SA1 2JW01792 464004...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Jones & Maher Ltd 

Ty Penbryn/Mount Pleasant, Caerfyrddin. SA31 2JZ01267 233021...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

L & G Electrical

33 Heol Ffoland, y Garnant, Rhydaman. SA18 2BP01269 824194...

 • Categori: Contractwyr trydan

Lee Poole & Sons Ltd 

Tŷ’r Cwm, Llangoedmor, Aberteifi. SA43 2LE01239 615320 / 07805902555...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Lewis Construction

Uned 22 Heol Trostre, Llanelli. SA14 9UU01554 778629...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Lloyd & Gravell

43 Myrtle Hill, Pont-henri. SA15 5PD01554 758400...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

LTC Mobility Ltd

Unedau 2 a 3a Gweithdai Llanelli, Rhodfa'r Gogledd, Ystad Ddiwydiannol Trostre, Llanelli. SA14 9UU01554 773608...

 • Categori: Lifftiau grisiau a chymhorthion symudedd

M Hiorns Building Contractor

Uned 22 Canolfan Fenter Llynnoedd Delta, Y Goedlan, Llanelli SA15 2DR01554 741304...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

M Kelly Pluming & Building Contractors

Brook House, Riverside, Heol Colby, Porth Tywyn. SA16 0RB01554 835405...

 • Categori: Plymwyr

Mark Howard Ltd

11 Y Llwyn Llanelli SA151JT01554 776486 / 07973 507713...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Martin Rees Electrical

Brewery Field, Cilgant Fictoria, Llanymddyfri SA20 0YE01550 721198...

 • Categori: Contractwyr trydan

Martin Taffetsauffer

Claire Chambers, 38 Stryd Inkerman, Llanelli SA15 1SA01554 756211...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Morgan Construction

Ty Pengau, Glanyfferi. SA17 5UG01267 267502...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Morganstone

3 Llys Aur, Porth Llanelli, Llanelli. SA14 8LQ01554 779126...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Neal James Plumbing

19 Heol Pantyblodau, Blaenau, Rhydaman SA18 3BX01269 850361 / 07778955361...

 • Categori: Plymwyr

Neil Jenkins Builders

Cysgod-y-Dderwen, Trevaughan, Hendy-gwyn ar Daf SA34 0QL01994 240138...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Nigel Powell Carpentry

10 Teras Morlan, Porth Tywyn, Sir Gaerfyrddin. SA16 0ND07812 790823...

 • Categori: Plymwyr

Norwave Ltd 

104 Stryd y Gwynt, Westend, Rhydaman. SA18 3DU01269 595806...

 • Categori: Plymwyr

P J Jones Plumbing & Heating 2009 Ltd

5 Stryd Iago, Llanelli. SA15 1DU01554 772519...

 • Categori: Plymwyr

P W Harper

Ty Banc Y Mynydd, Trimsaran, Llanelli. SA17 4BS01554 810007...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Paul Harries & Son

22 Tyr Gof, Llangennech, Llanelli. SA14 8TR07974249213...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Paul Taylor Building Services

83 Ffordd Newydd, Rhydaman SA18 3EY01269 593149...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

R & NF Services Ltd

Bay View Offices, Bay View Road, Llanelli. SA14 8SW01554 777835...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Rice Plumbing & Heating

Llwyn Ffynnon, Heol Tir-y-coed, Glanaman, Rhydaman. SA18 2YL01269 820481...

 • Categori: Plymwyr

RMD Electrical Services

17 Trevaughan Lodge, Hendy-gwyn ar Daf, Sir Gaerfyrddin. SA34 0QF01994 240946...

 • Categori: Contractwyr trydan

RTC Building Contractors

36 Hen Heol, Llanelli. SA15 3HP07778555882...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

S H Phillips Building Contractor

Cysgod y Coed, Heol y Wern, y Garnant, Rhydaman SA18 1LN01269 823895...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Sauro Construction

Ffynnon Fach, Heol y Banc, Bancffosfelen. SA15 5DW01269 871025...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Snowdrop Care & Mobility Ltd

Snowdrop Lane, Hwlffordd, Sir Benfro. SA61 1ET01437 768383...

 • Categori: Lifftiau grisiau a chymhorthion symudedd

Solid Fuel Services Ltd

Uned 17, Gweithdai Parc y Betws, Stryd y Parc, Rhydaman. SA18 ET01269 597694...

 • Dewiswch categori: Adeiladwyr cyffredinol, Plymwyr

South & West Chimney Linings Ltd

32 Station Road, Brynamman, Rhydaman, SA18 1SF01269 825010 / 07816 992307...

 • Categori:

Steele & Sons Ltd

78 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe. SA4 9AB01792 894883...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Stewart Moore & Son

50 Heol Elgin, Pwll, Llanelli. SA15 4AE01554 776653 / 07771906762...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Surveying Cymru

Bodran, St. Marys Road, Trefynwy, NP25 3JE01600 715350 / 07957 499143...

 • Categori: Inswleiddio, clirio llofft, lleithder a gwaith tirfesur cyffredinol

T J Services (Wales) Ltd

Uned 7 ac 8, Kodak House, Ystad Fasnachu Brynmenyn, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 9LW01656 728679...

 • Categori: Lifftiau grisiau a chymhorthion symudedd

T R Jones

Ystad Ddiwydiannol y Betws, Heol y Ffowndri, Rhydaman, SA18 2LS01269 591103...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

TAD Builders

Temple Works, Ffwrnes, Llanelli. SA15 4HT01554 752884...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Tennison Construction Ltd

Uned 10, Canolfan yr Arglwydd Arthur Rank, Llanelli. SA14 9RA01554 771501...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Towy Projects Ltd 

Hillside, 2 Rhyd y Fro, Llangadog, SA19 9HW07850740823...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Tycroes Group

Uned 28, Heol Stanllyd, Cross Hands. SA14 6RB01269 842255...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Ultimate Windows Systems Ltd

2 Heol yr Orsaf, Glanaman. Rhydaman. SA18 1LQ01269 826276...

 • Categori: Ffenestri

W B Griffiths & Sons

55 Prendergast, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 2PF01437 762674...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

W W Builders 

Uned 1, 12 Parc Diwydiannol Dyfaty, Porth Tywyn SA16 0FB01554 835559...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

Warmic Developments Ltd

Blwch Post 69, Capel Hendre, Rhydaman SA18 9AH 07920 005291...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol

WCS Environmental & Building Maintainance

Ger Y Teifi, Heol Newydd, Llandysul. SA44 4QJ01559 363700...

 • Categori: Adeiladwyr cyffredinol