Cyfnewid eich tŷ

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/03/2018

Os nad yw eich cartref yn addas ar gyfer eich anghenion mwyach, efallai gallwch gyfnewid eich cartref â thenant arall. Efallai bod gennych gartref mewn golwg eisoes, neu efallai eich bod wedi siarad â thenant arall a fyddai’n hoffi cyfnewid cartrefi â chi. Os felly, cysylltwch â ni – bydd angen inni gael gwybod cyn ichi symud ymlaen, a gallwn eich helpu i wneud trefniadau a sicrhau eich bod yn fodlon â’r cyfnewid.

Os hoffech gyfnewid eich cartref, ond nad ydych yn gwybod beth sydd ar gael, rhowch gynnig ar HomeSwapper – dyma gynllun sy’n hawdd i’w ddefnyddio ac sy’n caniatáu ichi chwilio am gartrefi newydd posibl ledled y DU. Gallwch gofrestru ar-lein a derbyn hysbysiadau pryd bynnag y bydd cartref newydd sy’n cyfateb i’ch anghenion yn cael ei restru.

Gallwch chi gyfnewid gydag unrhyw un o denantiaid y cyngor neu Gymdeithas Tai sydd hefyd am gyfnewid cartrefi. Bydd angen i’r ddau ohonoch fod yn fodlon â’r cyfnewid, a bydd angen ichi roi gwybod i ni, neu’r landlord, ymlaen llaw felly gallwn drefnu'r gwaith papur cyfreithiol a chytuno i'r gyfnewid.

P'un a ydych chi'n defnyddio HomeSwapper neu yn trefnu cydgyfnewid gyda thenant arall, does dim cost i gyfnewid eich cartref.

Cofrestrwch ar HomeSwapper