Garreglwyd, Pen-bre
Pen-bre, SA16 0UH

  • 01554 899389
  • lluniau
Floor plan

Manylion Allweddol

Mae gwaith adeiladu ar fin dechrau cyn hir ar ddatblygiad tai fforddiadwy newydd sbon ym Mhen-bre.

Mae datblygiad Cyngor Sir Caerfyrddin, yn y Garreglwyd, yn cynnwys 14 o dai pâr gan gynnwys 12 tŷ dwy ystafell wely a dau dŷ pedair ystafell wely.

Bydd y safle adeiladu ansawdd uchel yn llunio rhan o gynllun uchelgeisiol y Cyngor sef y Cynllun Darparu Tai Fforddiadwy a fydd yn darparu dros 1,000 o dai fforddiadwy yn Sir Gaerfyrddin dros gyfnod o bum mlynedd, gan fuddsoddi dros £60m yn ein cymunedau.

Bydd yr 14 o dai yn cael eu hychwanegu at stoc tai cymdeithasol presennol y Cyngor ac yn eu rhentu i bobl ar ein Cofrestr Dewis Tai.

Er mwyn mynegi diddordeb yn un o'r cartrefi hyn, neu am fanylion pellach am y Gofrestr Dewis Tai, cysylltwch â'n Tîm Tai ar 01554 899389.