Cyflwyno cais am dŷ

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/07/2019

Rydym wedi newid y ffordd yr ydym yn gosod ein cartrefi. Erbyn hyn, gallwch weld pa gartrefi sydd gael i'w rhentu yn Sir Gaerffyrddin drwy Ganfod Cartref. Ond cyn i chi allu cyflwyno cais am dŷ rydych yn ei hoffi, mae angen i chi gael eich derbyn ar y Gofrestri Tai. Hoffwn siarad â chi yn gyntaf, felly ffoniwch 01554 899389 a byddwn yn eich rhoi chi ar ben ffordd ac yn eich helpu i gyflwyno cais.

Ar ôl i ni roi eich manylion mewngofnodi i chi, gallwch wneud gweddill eich cais a dechrau chwilio am dŷ ar-lein. Rydym yn gobeithio gyda phedair cymdeithas tai i ddarparu tai fforddiadwy i'w rhentu. Drwy gyflwyno cais unwaith, byddwch yn cael eith ystyried gan yr holl bartneriaid ac ni fydd angen i chi gyflwyno cais i bob cymdeithas tai ar wahân. Byddant hefyd yn hysbysebu'r cartrefi sydd ar gael ganddynt. Ceir prosses asesu ar gyfer rhoi ymgeiswyr yn nhrefn blaenoriaeth ar gyfer ailgartrefu. Mae hyn ar sail pa mor argyfyngus yw eich amgulchiadau a'r math o dŷ sydd ei angen arnnoch. Mae ein polisi dyrannu yn egluro hyn yn llawn.

Os hoffech chi siarad â rhywyn wyneb yn wyneb neu dod â'ch dogfennau adnabod ac unrhyw ddogfennau ategol i ddechrau'r broses ymgeisio, gallwch drefnu apwyntiad gyda'r Hwb.

Mewngofnodi i Ganfod Cartref     Drefnu Apwyntiad gyda'r Hwb