Cyflwyno cais am dŷ

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/09/2018

Rydym yn gweithio gyda phedwar cymdeithas dai i ddarparu tai fforddiadwy i’w rhentu. Trwy gyflwyno cais unwaith, byddwch yn cael eich ystyried gan yr holl bartneriaid ac nid oes angen ichi gyflwyno cais i bob cymdeithas dai ar wahân. Ffoniwch ni ar 01554 899389 ac fe wnawn eich helpu i gychwyn arni ac i gofrestru. Os ydych chi eisiau gwneud cais am dai, mae angen i chi ddarparu dogfennau adnabod, archebwch apwyntiad i ddod â'ch dogfennau adnabod i mewn.

Mae gennym broses asesu i ddidoli ymgeiswyr yn ôl blaenoriaeth ar gyfer eu hailgartrefu. Mae hon yn seiliedig ar daerineb eich amgylchiadau a’r math o dŷ y mae ei angen arnoch. Mae ein polisi dyraniadau yn egluro hyn yn llawn. Efallai y byddwch hefyd yn dod o hyd i eiddo addas na allom ei ddyrannu a'i osod drwy'r gofrestr dai ar ein dudalen eiddo i'w osod. Nid yw hon yn rhestr o'r holl gartrefi sydd ar gael.

Gallwch ganfod tua faint allai gymryd nes bydd tŷ’n cael ei ddyrannu i chi.

 Chwilio eiddo ar gael i'w osod ar unwaith